Mobiliteit

Algemeen

Wij willen met een betrouwbare lokale en regionale bereikbaarheid van Nijmegen een bijdrage leveren aan de economische vitaliteit van de stad. Ook streven we naar voldoende en toegankelijke parkeergelegenheid en een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid. We stimuleren fietsgebruik in de stad, hoogwaardig openbaar vervoer en een goede doorstroming voor de auto op hoofdroutes.

Wat hebben we bereikt

Het afgelopen jaar hebben wij binnen het programma Mobiliteit veel resultaten geboekt. In aansluiting op de opening van de Oversteek hebben wij de S100, de slimme stadsroute voor auto’s door de stad, opgeleverd. De doorstroming van autoverkeer is daarmee flink verbeterd. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de doorstroming door de stad, maar zorgt ook voor verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van geluidsoverlast door het verkeer. Bij de bouw en inrichting van de S100 trokken wij samen op met betrokken bewoners uit de diverse wijken, ondernemers en andere maatschappelijke partners.

In het kielzog van de S100 hebben wij een aantal andere grote projecten opgeleverd of in gang gezet. Per november 2013 hebben we een nieuw parkeerverwijssysteem in werking gezet. Centrumbezoekers vinden nu op een snelle en soepele wijze een parkeerplaats in het centrum dichtbij de locatie waar zij willen zijn. ’s Avonds bieden we mensen een goedkope parkeerplek in een parkeergarage, zodat we op straat ruimte vrij houden voor bewoners. Ook hebben wij eind 2013 een voorstel kunnen voorleggen om de parkeervoorziening Oude Stad opnieuw in te richten. Aan de westzijde van de stad realiseren we 350 tot 500 hoogwaardige parkeerplaatsen.

Verder hebben wij de aanbesteding van de nieuwe Verkeersmanagementcentrale in 2013 afgerond. Levering en uitrol vindt begin 2014 plaats. Dit stelt ons in staat onze sturing op verkeersstromen en bereikbaarheid verder te optimaliseren. Wij werken hierbij nauw samen in stadsregionaal verband via de landelijke aanpak Beter Benutten, die tevens een behoorlijke subsidie heeft opgeleverd.

We zijn in 2013 een heel eind gevorderd met de voorbereidingen voor Poort Neerbosch, waar wij een compacter kruispunt voor autoverkeer, een veilige fietsverbinding naar het Mondialcollege en een transferium realiseren. Dit project wordt binnenkort aanbesteed.

Ook in Nijmegen-Noord is op mobiliteitsgebied veel gerealiseerd. Na de zomer hebben wij het nieuwe station Lent in gebruik genomen, inclusief een verkeersknooppunt met vrijliggende infrastructuur voor hoogwaardig openbaar vervoer. Over de Graaf Alardsingel is de fietsbrug ‘Het Groentje’ geopend, een belangrijk onderdeel van het RijnWaalpad west. Ook in Nijmegen-Noord hebben wij dynamisch verkeersmanagement toegepast, zodat alle verkeerslichten zijn gekoppeld. Hiermee wordt een soepele doorstroming bevorderd.

Het RijnWaalpad, de snelfietsroute van Arnhem naar Nijmegen, hebben wij op Nijmeegs grondgebied afgerond. De route wordt al intensief gebruikt. Ook hebben wij de noordelijke tak van de snelfietsroute Nijmegen-Beuningen in gebruik genomen. In het centrum van de stad openden we in december 2013 de fietsenstalling onder Plein 1944, waarmee ruim negenhonderd bezoekers van de stad comfortabel hun fiets kunnen parkeren in hartje centrum.

We constateren met tevredenheid dat onze mobiliteitsagenda grotendeels is uitgevoerd.

We zijn verheugd dat de stadspeiling aantoont dat onze inspanningen op het gebied van mobiliteit niet onopgemerkt zijn gebleven. Inwoners van onze stad waarderen deze met hogere tevredenheid en betere rapportcijfers. Zo daalde de mate waarin men de bereikbaarheid van de stad als probleem ervaart fors; van 39 % naar 22 %, en steeg de waardering van de bereikbaarheid van Nijmegen met de auto van een 5,9 naar een 6,4 (beide resultaten nog vóór de opening van de Oversteek!). Een ander positief punt is de verdere daling van het aantal verkeersongevallen (letselongevallen) in de stad. Dit blijft voor ons overigens een punt van aandacht; ieder verkeersslachtoffer is er immers één teveel.

Ook in de wijken zien wij positieve resultaten van onze inspanning om samen met wijkbeheerders de wijkgerichte verkeersvragen pro-actief en in overleg met bewoners op te pakken. De mate waarin men verkeers- en parkeeroverlast ervaart in de buurt is afgenomen en de tevredenheid over de parkeergelegenheid in de buurt is gemiddeld iets toegenomen.

Nijmegenaren die naar hun werkplek in Nijmegen gaan, gebruiken in 2013 meer de fiets en minder de auto dan in 2011. Het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer is gestegen van 59% in 2011 naar 64% in 2013 en dat van de auto is afgenomen van 25% in 2011 naar 22% in 2013.

Ook in bezoeken aan het stadscentrum is het aandeel van de fiets toegenomen. Bezoekers aan de binnenstad oordelen in 2012 gunstiger over de bereikbaarheid van de binnenstad met de auto en de fiets dan in 2010.

Indicatoren

Vergroten bereikbaarheid en doorstromingRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 Gemiddelde reistijd tijdens de spits (tussen haakjes:variatie in reistijd) in minuten1212 (1.7)13 (1.7)
1.1a Knooppunt Ressen - Keizer Karelplein99 (0.6)10 (0.7)
1.1b Keizer Karelplein - Knooppunt Ressen66 (0.4)6 (0.4)
1.1c Keizer Karelplein - Goffert 77 (0.8)6 (0.4)
1.1d Goffert - Keizer Karelplein66 (0.5)6 (0.4)
1.1e Goffert - knooppunt Neerbosch 55 (0.5)5 (0.4)
1.1f knooppunt Neerbosch - Goffert
1.1h knooppunt Lindenholt - Goffert 77 (1.0)6 (0.6)
1.2 Waardering bezoekers bereikbaarheid van de stad65.96.4
Kwaliteit, kwantiteit en gebruik parkeervoorzieningenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 Parkeeraanbod Centrum
2.1a Straatparkeren3.200
2.1b Garageparkeren2.400
2.1c Transferia550
2.2a Straatparkeren74%
2.2b Garageparkeren 1.010
2.3 Betalingsgraad
2.3a Kortparkeren95%
2.3b Inclusief vergunningen 95%
2.4 Tevredenheid parkerenonbekend
VerkeersveiligheidRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
3.1 Aantal doden in het verkeer 5
3.2 Aantal ongevallen met ziekenhuisopname onbekend
Stimuleren deelname openbaar vervoerRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
4.1 Aandeel OV in woon-werkverkeer
4.2a Binnen Nijmegen 4%
4.2b Aandeel OV binnenstadsbezoek 22%
4.2c Tevredenheid openbaar vervoer onbekend
Stimuleren fietsgebruikRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
5.1. Aandeel fiets in woon-werkverkeer in de stadonbekend
5.2 Aandeel fiets in het binnenstadbezoek onbekend
5.3 Waardering bereikbaarheid fiets onbekend
5.4 Waardering fietsstallingonbekend

Financiën

Mobiliteit
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Openbaar vervoer1.7782.7732.131642
Parkeren + regulering14.04513.89913.792107
Verkeer2.2932.0292.115-85
Totaal Financiële lasten18.11618.70218.038664
Financiële baten
Openbaar vervoer-500-1.547-905-642
Parkeren + regulering-17.628-16.228-16.190-39
Verkeer0-180-23151
Totaal Financiële baten-18.128-17.955-17.326-629
Totaal-1274671235

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.