Reserve Stadsbrug

Reserve Stadsbrug

Naam reserveReserve Stadsbrug
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF045
Instellingsdatum raadsbesluitBij de begroting 2004-2007 is besloten de reserve strategische investeringen te bestemmen voor de stadsbrug. Bij het raadsbesluit reserves en voorzieningen van februari 2006 is deze reserve (opnieuw) ingesteld c.q. bevestigd, expliciet op basis van een aangenomen amendement in afwijking van het oorspronkelijke voorstel.
DoelFinanciering van de uitvoering van het project Stadsbrug, onderdeel van Koers West.
Bestedingsplan
Voeding van de reserveJaarlijks wordt bij de stadsrekening een voorstel gedaan om de onderuitputting kapitaallasten toe te voegen aan de reserve Stadsbrug. In de najaarsnota 2007 is een investeringsomzetting geëffectueerd waarin de toevoegingen in de jaren 2007 tot en met 2011 zijn vastgelegd.
Wordt rente toegevoegd?ja, niet via de ABR, maar via de onderhandenwerkpositie.bijzonderheden: de reserve stadsbrug wordt opgenomen in de planexploitatie Koers West Stadsbrug.
Gewenste omvangBij de stadsbegroting 2014-2017 is besloten de reserve stadsbrug als bestemmingsreserve op te heffen en ter versterking van het weerstandsvermogen toe te voegen aan de saldireserve.
Einddatum reserve31-12-2013
Verloop van de reserveBedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar45.554
Toevoegingen:
143/2013 NJN 2013 toevoeging rente1.936
Onttrekkingen:
132/2013 Stadsbegroting 2014-2017 opheffing reserve-47.490
Boekwaarde eind van het jaar0
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.