Reserve Afschrijvingen

Reserve Afschrijvingen

Naam reserveReserve Afschrijvingen
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF046
Instellingsdatum raadsbesluitJaarrekening 2007
DoelBijdragen die ingezet worden als dekking voor investeringen, kunnen via de reserve afschrijvingen verantwoord worden.Hiermee wordt enerzijds het doel van het beoogde kapitaallastenniveau in de jaarrekening en begroting gediend en anderzijds wordt voldaan aan de regelgeving BBV. De regelgeving stelt dat materiële vaste activa met economisch nut bruto verantwoord moeten worden, waarbij alleen bijdragen die direct aan het actief gerelateerd zijn in mindering mogen worden gebracht. Hiermee wordt een aantal bijdrage-categoriën uitgesloten (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten, verzekeringspenningen, e.d.). Die bijdragen kunnen dan verantwoord worden in de reserve afschrijvingen.
Bestedingsplan
Voeding van de reserveDe bijdragen die door de Raad bestemd zijn als dekking voor een investering worden aan de reserve toegevoegd.
Wordt rente toegevoegd?Nee.
Gewenste omvangn.v.t.
Einddatum reserven.v.t.
Verloop van de reserveBedragen x  1.000
Boekwaarde begin van het jaar1.003
Onttrekkingen:0
Correctie dubbele storting 2012-50
124/2012 Stadsbegroting 2013-2016-61
Boekwaarde eind van het jaar
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.