Reserve Bereikbaarheidsfonds

Reserve Bereikbaarheidsfonds

Naam reserveBereikbaarheidsfonds
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF047
Instellingsdatum raadsbesluit14 september 2005185/2005
DoelMet het Raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin. De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.
BestedingsplanMet het Raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is eveneens het beheer van het bereikbaarheidsfonds aan het college gedelegeerd. Eerder is door de raad besloten dat aan deze parkeerbijdrage maximaal een bedrag van € 600.000 onttrokken mag worden als bijdrage aan de garage onder Plein 1944. In 2014 doen wij verdere voorstellen voor besteding in lijn met de verordening bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen.
Voeding van de reserveEen parkeerbijdrage moet betaald worden wanneer er bouwactiviteiten ontplooid worden waarvoor parkeerruimte nodig is die niet op het bouwterrein of anderszins gerealiseerd kan worden. Door de recessie zijn veel bouwactiviteiten uitgesteld. In 2013 hebben we hierdoor geen bijdragen ontvangen. We hebben dit in de najaarsnota 2013 gemeld en hebben de begroting hier toen op aangepast.
Wordt rente toegevoegd?Neen
Gewenste omvangNiet bepaald
Einddatum reserveNiet bepaald
Verloop van de reserve Bedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar1.440
Toevoegingen:
233/2008 najaarsnota 2008-100
Onttrekkingen:
143/2013 najaarsnota 2013100
Boekwaarde eind van het jaar1.440
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.