Saldireserve

Saldireserve

Naam reserveSaldireserve
Soort reservealgemene reserve
NummerF022
Instellingsdatum raadsbesluit
DoelHet opvangen van tegenvallers en risico's in de exploitatie.
Bestedingsplan
Voeding van de reserveDe saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.
Wordt rente toegevoegd?De bespaarde rente reserves wordt in beginsel wel aan de saldireserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op 4%.
Gewenste omvangDe hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. De ondergrens bestaat uit een bedrag per inwoner waar de provincie de kwalificatie “goed" aan toekent, i.c. € 120. In de stadsbegroting 2012 is de ondergrens verhoogd van € 20 naar € 25 mln. De bovengrens bestaat uit een bedrag per inwoner waar de provincie de kwalificatie “(ijzer-)sterk” aan toekent, te weten € 180. In de stadsbegroting 2012 is de bovengrens verhoogd van € 30 naar € 45 mln. De bovengrens is extra verhoogd om een buffer op te bouwen ter dekking van bijzondere risico’s. Stijgt de saldireserve tot boven deze grens, dan kan de raad besluiten de reserve af te romen en het vrijvallende geld te bestemmen
Einddatum reserve
Verloop van de reserveBedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar41.113
Stortingen:
68 / 2013 Rekeningresultaat 2012 kapitaallasten1.700
68 / 2013 Rekeningresultaat 2012 RTV175
68 / 2013 Rekeningresultaat 2012 warmtenet3.000
68 / 2013 Rekeningresultaat 20121.607
124 / 2012 SB 2013-2016 Bespaarde rente reserves5.182
90 / 2013 VJN 2013 bespaarde rente reserves-1.571
132 / 2013 SB 2014-2017 Opheffing reserve Stadsbrug47.490
68 / 2013 Opheffing reserve ABR1.653
143 / 2013 NJN 2013 VGP3.216
71 / 2013 PN 2014 Onderuitputting kapitaallasten2.500
71 / 2013 PN 2014 huishoudelijke hulp1.000
Armoedebeleid324
Onttrekkingen:
68 / 2013 RTV 2012 naar programma-175
Reserve GSB-350
22 / 2013 De bastei-1.500
De Bastei1.500
159 / 2011 NJN 2011 WAP hatert -142
146 / 2012 NJN 2012 Budgetoverheveling 2012-1.082
146 / 2012 NJN 2012 Accres gemeentefonds 2012-869
Grondbedrijf-24.980
warmtenet3.000
Koers West-6.000
Hezelpoortgarage-1.000
51 / 2011 PN 2012 innovatiefonds bezuinigingen-750
51 / 2011 PN 2012 Voorziening dub. Debiteuren-800
57 / 2012 PN 2013 treasuryvoordeel-1.200
Expl Keizer Karel Garage BW-01185-467
153 /2013 Vertrekarrangement-12.937
153/ 2013 vertrekarrangement2.837
90 / 2013 VJN 2013 Nazorg ex-gedetineerden-39
114 / 2010 Inburgering -25
140 / 2009 atletiekbaan Heemraadstraat-36
165 / 2010 Huurdersbalie-6
Boekwaarde eind van het jaar62.368
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.