Reserve Ondernemersfonds

Reserve Ondernemersfonds

Naam reserveOndernemersfonds inzake lastenverlaging
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF054
Instellingsdatum raadsbesluit29-10-2008,Amendement bij begroting 2009 : OZB voor ondernemers niet verder omhoog
DoelDe middelen uit het ondernemersfonds beschikbaar houden voor de ondernemers. Indien het ondernemersfonds op enig moment een onderbesteding kent, dan behoort dit ingezet te worden voor verlaging gebruikerstarief OZB niet woningen.
BestedingsplanIndien er een saldo in deze reserve is, worden deze middelen ingezet voor verlaging gebruikerstarief OZB niet woningen.
Voeding van de reserveDekking uit de onderuitputting van middelen ondernemersfonds.
Wordt rente toegevoegd?Nee
Gewenste omvang€ 0
Einddatum reserven.v.t.
Verloop van de reserveBedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar0
Toevoeging:
Onderuitputting ultimo 2013, overheveling uit balanspost overlopende passiva450
Boekwaarde eind van het jaar450
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.