Reserve Medische Heroine Behandeling

Reserve Medische Heroine Behandeling

Naam reserveReserve Medische Heroine Behandeling
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF026
Instellingsdatum raadsbesluitMaart 2011Amendement bij raadsvoorstel (39/2011)
DoelTijdelijke reserve voor de voorziening MHB; de reserve wordt gebruikt om middelen over de jaren 2012 en 2013 in te zetten (zie tevens voeding reserve).
BestedingsplanZie raadsvoorstel; onttrekking 2012: € 355.913 en 2013: € 105.131Met de najaarsnota 2011 (BW-01128) is de onttrekking in 2013 gewijzigd van € 105.131. in € 355.913. Zie voor nadere toelichting ‘voeding van de reserve’.
Voeding van de reserveRijksmiddelen (DU MO/OGGZ) ad. € 720.179 –momenteel op stelpost in het programma Bestuur en Middelen- worden voor een bedrag van € 461.044 toegevoegd aan deze reserve met het doel om deze middelen in 2012 (€ 355.913) en 2013 (€ 105.131) aan de reserve te onttrekken en in te zetten voor de Medische Heroïne Behandeling.Via de najaarsmarap 2011 is een bedrag van € 250.782 aan de reserve toegevoegd. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het amendement ‘Voortgang MHB’d.d. 30 maart 2011, om voor het jaar 2013 alternatieve dekking te vinden in plaats van een beroep te doen op de Wmo reserve.
Wordt rente toegevoegd?Nee
Gewenste omvangNiet van toepassing
Einddatum reserveGeen einddatum bepaald
Verloop van de reserveBedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar (2013)356
Onttrekkingen:
159/2011 NJN 2011-356
Boekwaarde eind van het jaar0
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.