Reserve Focus citymarketing

Reserve Focus citymarketing

Naam reserveReserve Focus Citymarketing
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF051
Instellingsdatum raadsbesluitBij de jaarrekening 2013 is besloten de voorziening Focus citymarketing om te zetten naar een bestemmingsreserve.
DoelDe raad heeft middelen vrij gemaakt voor het meerjarenprogramma citymarketingactiviteiten. Op grond daarvan stelt ons college het (meerjarige) uitvoeringsprogramma Citymarketing vast. Vanaf de najaarsnota 2013 worden de gelden van jaar tot jaar geëgaliseerd.
BestedingsplanHet bestedingsplan is gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma Citymarketing dat door het college in 2013 is vastgesteld
Voeding van de reserve
Wordt rente toegevoegd?nee
Gewenste omvang
Einddatum reserve
Verloop van de reserveBedragen x 1.000
Boekwaarde begin van het jaar0
Toevoegingen:
Mutatie uit voorziening citymarketing657
Onttrekkingen
Egalisatie kosten op E0003932
Boekwaarde eind van het jaar625
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.