Algemeen

Algemeen

De in deze bijlage opgenomen informatie over reserves betreft:

Staat van reserves

In deze staat is opgenomen per reserve:

 1. De stand van de reserve van 1 januari 2013;
 2. De primitieve begroting van 2013;
 3. De vermeerderingen t.o.v. de primitieve begroting zoals begroot volgens de dynamische begroting;
 4. De werkelijke vermeerderingen in 2013;
 5. De onttrekkingen t.o.v. de primitieve begroting zoals begroot volgens de dynamische begroting dus inclusief begrotingswijzigingen;
 6. De werkelijke onttrekkingen in 2013;
 7. De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves volgens de resultaatbestemming 2012.

Overzicht mutaties in de reserve per programma

Vervolgens wordt per programma aangegeven welke mutaties in de reserves hebben plaatsgevonden, zowel begroot als werkelijk.

Hiermee wordt de koppeling gelegd tussen de mutaties in de diverse reserves en de mutaties zoals vermeld in de rekening van lasten en baten per programma.

Specificaties van de reserves

Per reserve is een fiche beschikbaar waarin opgenomen:

 • soort reserve;
 • instellingsbesluit;
 • de doelstelling van de reserve;
 • bestedingsplan;
 • voeding van de reserve;
 • bijzonderheden per reserve;
 • gewenste omvang;
 • einddatum;
 • het verloop van de reserve in het boekjaar.
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.