Reserve Strategische Investeringen

Reserve Strategische Investeringen

Naam reserveReserve Strategische Investeringen
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF002
Instellingsdatum raadsbesluit27 juni 2007128/2007
DoelEen financiële bijdrage leveren aan majeure investeringen met een strategisch belang voor de stad in de sfeer van bereikbaarheid, veiligheid, wijkverbetering of grote projecten als Koers West, waarbij het dan gaat om investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte.In het coalitieakkoord “Bruggen bouwen aan de Waal” heeft de Raad bij de financiële spelregels bepaald dat er (weer) een Reserve Strategische Investeringen wordt ingesteld, waarin we de kapitaallasten storten van niet tijdig gerealiseerde investeringen, voor zover de vertraging niet reeds in de begroting is verwerkt.Het doel van deze reserve is bij amendement “Meer strategie, minder tactiek” bij de jaarrekening 2006 gewijzigd.
Bestedingsplann.v.t.
Voeding van de reserveKapitaallasten die niet besteed worden vanwege het niet tijdig realiseren van een investering worden in de reserve gestort.
Wordt rente toegevoegd?Nee
Gewenste omvangn.v.t.
Einddatum reserven.v.t.
Verloop van de reserveBedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar2.442
0
Boekwaarde eind van het jaar2.442
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.