Algemene Bedrijfsreserve (ABR)

Algemene Bedrijfsreserve (ABR)

Naam reserveAlgemene Bedrijfsreserve (ABR)
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF025
Instellingsdatum raadsbesluit10 juli 1996;99/1996 Nota vermogenspositie Grondbeleid
DoelDe algemene bedrijfsreserve van het Ontwikkelingsbedrijf is een financiële buffer voor het afdekken van de financiële risico’s in de planexploitaties. Tevens worden resultaatschommelingen gefinancierd uit de ABR.
BestedingsplanBij de jaarrekening 2012 is besloten de ABR op te heffen en het saldo toe te voegen aan de saldireserve.
Voeding van de reserveDe voeding wordt gevormd door de voordelige resultaten op planexploitaties, opbrengsten uit deelnemingen en bijdragen RSU (bijdragen van particuliere ontwikkelaars ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur).
Wordt rente toegevoegd?nee
Gewenste omvang0
Einddatum reserven.v.t.
Verloop van de reserveBedragen x € 1.000
Boekwaarde begin van het jaar22.942
Verminderingen:
68/2013 resultaat jaarrekening 2012-21.289
68/2013 opheffing ABR; saldo naar saldireserve-1-653
Boekwaarde eind van het jaar0
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.