Samenstelling van het bestuur

De raad in Nijmegen heeft 39 leden. Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. De gemeentesecretaris is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als adviseur.
Hubert Bruls is burgemeester van de gemeente Nijmegen.

De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad, maar ook van het Presidium. Uiteindelijk is de burgemeester hoofdverantwoordelijke voor het functioneren van de raad. De na de verkiezingen gevormde coalitie bestaat uit: GroenLinks, PvdA en D66.

SAMENSTELLING COLLEGE

In 2013 was de samenstelling van ons College

Burgemeester de heer drs. H.M.F.(Hubert) Bruls

Portefeuille: Openbare orde & Veiligheid, Burger & Bestuur, Communicatie en Citymarketing & Externe betrekkingen

Wethouder de heer J.W.M. (Jan) van der Meer, GroenLinks, 1e loco-burgemeester

Portefeuille: Ruimtelijke Ontwikkeling Waalsprong, Wonen, Klimaat & Energie en Groen & Water

Wethouder mevrouw J.G. (Hannie) Kunst, PvdA, 2e loco-burgemeester

Portefeuille: Stedelijke Ontwikkeling, Cultuurhistorie, Maatschappelijk Vastgoed en P&O

Wethouder de heer B.G. (Bert) Jeene, D66, 3e loco-burgemeester

Portefeuille: Financiën, Economie & Toerisme en Stadsregio

Wethouder de heer L.C.M. ( Bert) Frings, GroenLinks, 4e loco-burgemeester

Portefeuille: Zorg & Welzijn, Sport

Wethouder de heer T. (Turgay) Tankir, PvdA, 5e loco-burgemeester

Portefeuille: Werk & Inkomen, Openbare Ruimte en Wijken

Wethouder de heer H.A.M. (Henk) Beerten, D66, 6e loco-burgemeester

Portefeuille: Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs

Gemeentesecretaris de heer B. (Berend) van der Ploeg

Samenstelling gemeenteraad 2013

Hieronder vindt u een kort overzicht van de zetelverdeling in de Raad

Politieke partijzetelverdeling
Partij van de Arbeid8
GroenLinks7
D666
Socialistische partij5
VVD4
De Nijmeegse Fractie4
Gewoon Nijmegen2
CDA1
Verenigde Senioren Partij1
Fractie Witsenhuijsen1
Totaal39

PvdA (8)de heer R.S. Zwart, fractievoorzitter

mevrouw A. Arzbach

mevrouw H. de Baedts-El Karouni

de heer M. van der Gaag

mevrouw J.M. Hendrix

de heer F. Heukelom

de heer M. Janssen

de heer M.J.M. M. van Nijnatten

GL (7)de heer P.H.J. Boekhorst , fractievoorzitter

mevrouw I. Aksakal

de heer P.R. Oomen

de heer M.L.H.J. Nooijen

de heer J. Reinhoudt

de heer N.P. Vergunst

de heer M.F. Zouay

D66 (6)de heer R.A.A. Jetten, fractievoorzitter

mevrouw R.M.G. Brouwer

de heer. T.F.A. van Elferen

mevrouw C.B.M. Lamers

mevrouw A.M. van Putten

de heer P.de Wit

SP (5)de heer J.W.H. van Hooft jr. , fractievoorzitter

de heer B.K. van Berkel

mevrouw R. Helmer-Englebert

de heer C. van Norel

de heer B.J.H.M. Velthuis

VVD (4)de heer H.S. Veldman, fractievoorzitter

de heer P. Huliselan

de heer F.A.J. Peters

de heer K.W.A. Wools

De Nijmeegse Fractie (4)de heer H.B.W. van Hees, fractievoorzitter

de heer J.A.R. Brom

de heer L.J.F.P. Busschops

de heer A.H.W. Hillen

Gewoon Nijmegen (2) de heer J.L.J. Janssen, fractievoorzitter

de heer R.A.P. Klein Hemmink

CDA (1)mevrouw C.B.A. Teunissen, fractievoorzitter

Verenigde Senioren Partij (1) de heer M.J.I. Hulskorte, fractievoorzitter

Fractie Witsenhuijsen (1)mevrouw S.Y.R. Witsenhuijsen

De gemeenteraad bestaat uit 10 vrouwen en 29 mannen.

    Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.