Reserve ISV

Reserve ISV

Naam reserveReserve ISV
Soort reserveBestemmingsreserve
NummerF040
Instellingsdatum raadsbesluit14-12-2011159/2011 Najaarsnota 2011
DoelOm het door de Raad goedgekeurde ISV-programma goed uit te voeren is er vanaf 2011 een reserve ingesteld waarin de in-en uitgaande geldstromen met elkaar worden verrekend.
BestedingsplanHet uitvoeringsprogramma loopt t/m 2014. De inkomsten en uitgaven verlopen als volg: Inkomsten2013 € 2,5 miljoen en 2014 € 2,3 miljoen.De uitgaven zijn als volgt 2013 € 3,3 miljoen, 2014 € 3,5 miljoen. Voor zover de uitgaven de inkomsten overstijgen of vice versa zal dit onttrokken/aangevuld worden aan de reserve. In 2013 zal nog een storting middels de 2e winstbestemming van € 2,5 ton worden voorgesteld .
Voeding van de reserveDe voeding komt vanuit de toenmalige reservering van rijksmiddelen met een specifiek bestedingsdoel ISV (001)en Fysiek(002) totaal € 2.768.095.
Wordt rente toegevoegd?Neen
Gewenste omvangHet ISV programma kende oorspronkelijk een overprogrammering van afgerond € 2,7 miljoen die in de periode 2012-2014 is inverdiend. De totale omvang van het budget is binnen de beschikbare ruimte gebleven van totaal € 22,7 miljoen.
Einddatum reserve31-12-2014
Verloop van de reserveBedragen x 1.000
Boekwaarde begin van het jaar718
Stortingen:
68/2013 2e winstbestemming 2012143-2013 najaarsnota 20131310427
Onttrekkingen:
124/2012 stadsbegroting 2013-2016Extra onttrekking 2013-1.019-254
Boekwaarde eind van het jaar1.182
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.