Renterisiconorm

BEREKENEN RENTERISICO OP DE VASTE SCHULD

Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het jaarverslag naar de toezichthouder verzonden.

x € 1.000
[1]Renteherzieningen 0
[2]Aflossingen28.703
[3]Renterisico (1+2)28.703
[4]Renterisiconorm148.400
[5a] = [4>3]Ruimte onder renterisiconorm119.697
[5b] = [3>4]Overschrijding renterisiconorm
Berekening: Begrotingstotaal jaar 2013
[4a]Begrotingstotaal742.000
[4b]Percentage regeling20%
[4] = [4a] x [4b]/100Renterisiconorm148.400
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.