Gemeentefonds

omschrijvingaantalbedrag p/ebedrag € 1,-
Sociaal
Inwoners166.382133,6922.244.000
Eenouderhuishouden5.509147,72814.000
Jongeren < 20 jaar34.200225,237.703.000
Ouderen 65+23.62783,551.974.000
Ouderen 75-85 jaar7.66727,63212.000
Lage inkomens 65-28.85086,842.505.000
Huishouden met laag inkomen (drempel) 20.788365,757.603.000
Bijstandsontvangers6.4121.507,819.668.000
ABW schaalnadeel1112.501,96107.000
ABW schaalvoordeel2.0523.709,687.611.000
Uitkeringsontvangers16.271108,721.769.000
Minderheden13.115315,024.131.000
Centrum functie
Klanten potentieel lokaal194.97151,4510.031.000
Klanten potentieel regionaal342.55115,485.303.000
Leerlingen VO11.539467,745.397.000
Leerlingen (V)SO 5.595 315,821.767.000
Extra groei leerlingen VO342221,8176.000
Infrastructuur
land5.35532,83176.000
Land bodemfactor gemeente5.35531,35168.000
binnenwater39841,8417.000
Oppervlakte bebouwing738478,28353.000
Opp bebouwing in woonkernen* bodemfactor6883.322,692.286.000
Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor631.646,31103.000
Woonruimten80.620178,4914.390.000
Nieuwbouwwoningen ( ruimen explosieven )7341.292,90949.000
Woonruimten* Bodemfactor80.62027,772.239.000
Historische kern 203.352,4267.000
Historische woningen in bewoonde oorden 193016.19631,13504.000
Historische woningen in bewoonde kernen14.33587,701.257.000
ISV (a) stadsvernieuwing1,13%14.824.166,19168.000
ISV (b) herstructurering 1,41%9.316.642,46131.000
Omgevingsadressendichtheid185.507 63,1711.718.000
Oeverlengte * Bodemfactor gemeente1.4197,1510.000
Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor41.0393,55146.000
Meerkernigheid39.592,0529.000
kernen met minstens 500 adressen228.180,7656.000
Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied314.910,9945.000
Bedrijfsvestigingen8.927114,541.022.000
OZB niet woningen 2.967312,00926.000
Algemeen
Vast bedrag1276.000276.000
Bedrag in basis125.951.000
Punten uitkerings factor1,44756.300.000
Subtotaal uitgavenijkingen 182.251.000
WOZ Woning eigenaar-12.378.000
O.Z.B. niet-woningen eigenaar-3.910.000
O.Z.B. niet woningen gebruiker incl. De Pater-3.122.000
Subtotaal Algemene Uitkering.162.841.000
Verfijning Rioleringen4.000
Suppletieregeling afschaffing OZB woningen gebruiker4.058.946
Decentralisatieuitkeringen
Beeldende kunst en vormgeving 150.000
voorbereidingskosten ESF-programma 2014-2020100.000
maatschappelijke opvang7.749.914
maatschappelijke opvang (voorbereiding beschermd wonen )70.000
gezond in de stad76.931
werkgeversdiensten130.000
versterking peuterspeelzaalwerk ( 2010 > )237.660
preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )605.273
bodemsanering ( 2010-2014 )345.127
vrouwenopvang 2011 ev2.507.622
jeugdwerkeloosheid710.500
ISV ( 2011-2014 )2.536.119
jeugd en gezin3.523.074
green deal2.500.000
Invoeringskosten Jeugdzorg 2012251.140
LHBT-emancipatiebeleid20.000
zichtbare schakel204.150
veiligheidshuizen218.680
eigen kracht ( 2011-2013 )50.000
Integratieuitkeringen
Integratie-uitkering W.M.O. Huishoudelijke verz.15.615.566
Impuls brede school sport en cultuur538.720
uitvoeringskosten inburgering176.058
Totaal gemeentefonds 2013205.220.480
Ontvangsten voorgaande jaren ( 2010-2012 )1.020.673
Totaal verantwoord 2013206.241.153
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.