Voorwoord

De stadsrekening 2013 bestaat uit twee onderdelen. Het Jaarverslag en de Jaarrekening.

In deze Stadsrekening zijn de programmaverantwoordingen samengevat in een verantwoording per portefeuillehouder, de zogenoemde bestuursagenda.

De uitgebreide programmaverantwoording over de dingen die in Nijmegen zoal gedaan zijn en waarover in de Stadsrekening verantwoording wordt afgelegd, is uitgebracht als web versie. Dit biedt de mogelijkheid om vanuit programma's in te zoomen op de onderliggende producten.

Verder zijn in de webversie meer uitgebreide toelichtingen opgenomen over de paragrafen, zoals bijvoorbeeld inzicht in de stand van zaken per investering.

Dit jaar is de webversie op een gebruiksvriendelijke wijze ontsloten voor zowel PC als tablet via www.nijmegen.nl/jaarverslag

Het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.