Sport

Algemeen

We streven naar een hoge participatie op sportief gebied, omdat we sport zien in relatie tot andere maatschappelijke doelstellingen. Sport moet toegankelijk blijven voor iedereen en het  primaire accent ligt daarom op breedtesport.  Sport is ook een onderdeel van het wijkgericht werken, waarbij op wijkniveau wordt samengewerkt met organisaties voor onderwijs, welzijn en gezondheid. Zestien combinatiefunctionarissen ondersteunen 28 sportorganisaties en 13 scholen.

Topsport is een inspiratiebron voor vele sporters, topsporters en topclubs zijn een belangrijke samenwerkingspartner voor de breedtesport. Door goede omstandigheden te creëren faciliteren we talenten, Talent Centraal is hiervan een voorbeeld.

Wat hebben we bereikt

Belangrijk doel is de sportdeelname op peil te houden en de beweegdeelname te versterken. We hebben in samenwerking met maatschappelijke partners sportstimuleringsactiviteiten uitgevoerd. We hebben twee buurtsportcoaches aangesteld die zich met name  richten op het ontwikkelen van activiteiten in het kader van gezondheid en bewegen. Per wijk is een netwerk van fysiotherapeuten, gezondheidscentra en huisartsen opgezet. Samen met Groesbeek en Wijchen hebben we een bidbook voorbereid om de Nationale Special Olympics, een groot meerdaags evenement voor mensen met een verstandelijke beperking, in de zomer van 2016 naar de regio te halen.

In de afgelopen bestuursperiode hebben we twee verenigingen ondersteund in het kader van een ‘Veilige sportomgeving’. De combinatiefunctionarissen hebben sportverenigingen op basis van hun plannen ondersteund.

De crisis laat inmiddels ook zijn sporen na in de sportsector. Meer verenigingen hebben het moeilijk en bij een aantal staat de continuïteit van het sportaanbod onder druk. Met de hockeyverenigingen overleggen we over de  effecten van de privatisering op de exploitatie van hun accommodaties. Er zijn verenigingen die als gevolg van de crisis in financiële problemen zijn geraakt, deze ondersteunen we met maatwerk.
Het Erica Terpstra zwembad is in gebruik genomen. Als vervolg op het onderzoek Nijmeegse Zwembaden hebben we samen met het zwembadplatform en Sportfondsen Nijmegen scenario’s ontwikkeld voor beheer en exploitatie van de zwembaden. Deze scenario’s vormen de basis voor een opdrachtformulering aan Sportfondsen Nijmegen. Naar aanleiding van het besluit om in zwembad Dukenburg zelfbeheer door te voeren hebben we voorbereidend overlegd met betrokkenen. De watersportverenigingen die zich willen vestigen in het gebied rond de nevengeul hebben we geholpen met een breed locatieonderzoek.

Het onderzoek naar de mogelijkheden om Talent Centraal te realiseren op sportpark De Dennen is voortgezet. Met Stichting Top Judo Nijmegen, Gymnastiek- en Turnvereniging De Hazenkamp, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Topsport Gelderland en de St. Maartenskliniek hebben we een projectplan opgesteld als basis voor een subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland. Deze aanvraag is gehonoreerd.
Om de sportaccommodaties op het huidige kwaliteitsniveau te houden is onderhoud uitgevoerd. Daarnaast is sporthal de Horstacker weer multifunctioneel gemaakt en is het  sportpark De Biezen verbeterd door realisatie van onder andere nieuwe kleedkamers.
De Europese Commissie concludeerde op basis van een vooronderzoek naar de ‘afkoop van het recht op verwerving van De Eendracht door NEC’ dat daar sprake is van staatssteun. We hebben een inhoudelijke reactie opgesteld en hiertegen beroep aangetekend bij de Europese Commissie.

Indicatoren

SportstimuleringRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
1.1 % volwassenen dat aan sport doet 23%
Versterken sportverenigingenRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
2.1 % volwassenen dat lid is van een sportvereniging
2.2 % 4-17 jarigen dat lid is van een sportvereniging
Kwalitatief goede sportaccommodatiesRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
3.1. Aantal gerenoveerde en nieuw geopende gemeentelijke binnensportaccommodaties 1 (sportzaal Triangel)1 (sporthal de Horstacker)1 (sporthal de Horstacker)
3.2 Aantal gerenoveerde en nieuw geopende gemeentelijke buitensportaccommodaties 2 (Marienbosch + De Biezen)2 (Marienbosch + De Biezen)2 (De Biezen + Nieuw Balveren)
3.3 Totaal aantal beschikbare en verhuurde uren van de gemeentelijke gymnastieklokalen (%=bezettingsgraad) 53%
3.4 Totaal aantal beschikbare uren van de gemeentelijke sportzalen (%=bezettingsgraad) 60%
3.5 Totaal aantal beschikbare en verhuurde uren van de gemeentelijke sporthallen (%=bezettingsgraad) 80%
Ondersteuning topsportklimaatRealisatie 2012Doelstelling 2013Realisatie 2013
4.1 Aantal verenigingen in hoogste klasse competitie
4.2 Terugkerende topevenementen 5

Financiën

Sport
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Kwalitatief goede sportaccommodaties15.43214.69614.701-5
Ondersteuning topsportklimaat101101112-12
Sportstimulering2.0792.0332.044-11
Versterken sportverenigingen4254254195
Totaal Financiële lasten18.03617.25417.277-23
Financiële baten
Kwalitatief goede sportaccommodaties-1.913-1.913-1.9130
Sportstimulering-355-355-3550
Versterken sportverenigingen0000
Totaal Financiële baten-2.268-2.268-2.2680
Totaal15.76714.98615.009-23

Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.