Grondbeleid

Algemeen

Grondbeleid is geen doel op zich. Wij scheppen fysieke ruimte voor de realisatie van woningen, scholen, kantoren, bedrijfshuisvesting en andere voorzieningen en maken hierover afspraken met andere partijen. Wij initiëren en realiseren langetermijnprojecten als Waalsprong, Waalfront en Spoorzone. De uitvoering van dit grondbeleid is omschreven in de Kadernota Grondbeleid. Om de risico’s van projecten af te dekken is in de Stadsbegroting weerstandsvermogen opgenomen in de vorm van de Saldireserve.

Wat hebben we bereikt

In 2013 heeft een herijking plaatsgevonden van de verhouding tussen vraag en aanbod voor woningbouw en bedrijventerreinen. Op basis van onderzoeken hebben we de inschatting van de verkoop van gronden herijkt in de planexploitaties in het VGP van december 2013.

Eind 2013 zijn er 48 planexploitaties in uitvoering, met een verwacht omzetvolume van circa 1,4 miljard euro.

Voor het project Waalfront is in 2013 een second opinion uitgevoerd. Op basis hiervan hebben we de planexploitatie herzien met een resultaat van - 29 miljoen NCW en dit aan de Raad aangeboden. In het project Waalfront stond de voorbereiding centraal van de bouw van de Handelskade en de ontwikkeling van de eerste fase van het Brugkwartier. Voor het Brugkwartier hebben we een bestemmingsplan in procedure gebracht. Inmiddels is duidelijk dat de bouw van de Handelskade in maart 2014 start; een belangrijke stap voor het project Waalfront met een programma van 540 appartementen en 2800 m2 commerciële ruimte. Ook hebben we gewerkt aan de invulling van de subsidieverwachting uit de planexploitatie.

Voor het project Bergerden hebben we de planexploitatie vernieuwd: de functie van het gebied is verbreed van glastuinbouw naar agro-business, we hebben opnieuw gekeken naar de toekomst van het gebied. In 2013 zijn de rekening van de GR Bergerden over 2011 en 2012 vastgesteld. De provincie Gelderland is verzocht het preventief toezicht op de Gemeenschappelijke Regeling op te heffen.

In het product Stedelijke Ontwikkeling kreeg de bouw van de voormalige TPG-locatie een belangrijke plek. Een complex project met meerdere functies in één gebouw, in een binnenstedelijke omgeving. Het hoogste punt van de bouw is in 2013 bereikt. De gemeente is opdrachtgever en verkoopt de studenteneenheden aan SSHN.

In 2013 is in Dukenbrug/Horstacker een supermarkt geopend. Binnen de herstructureringsprojecten heeft in 2013 grondverkoop plaatsgevonden voor een crematorium aan de Streekweg. Bij Winkelcentrum Malvert hebben we de openbare ruimte opgeknapt om een beter verblijfsklimaat te creëren. De herstructurering van het maisonnettegebied in Dukenburg is in volle gang. In Willemskwartier is in de zomer van 2013 begonnen met een (klein) onderdeel van de laatste fase. Van de woningbouwprojecten zijn in 2013 Ploegstraat/Goffertweg afgerond en het project Sperwerstraat en Kanaal/Waterstraat.

In het Stadscentrum stond Plein 1944 centraal. In 2013 zijn de eerste woningen en winkels opgeleverd, de openbare ruimte volgt in 2014. De restauratie van het Weeshuis op de Hessenberg is in 2014 klaar.

Van de bedrijvigheidprojecten is in 2013 het Heinz Innovation Center feestelijk geopend door ZKH Prins Willem-Alexander. Verder zijn de werkzaamheden voor het nieuwe station Nijmegen-Goffert gestart.

Bij Maatschappelijk Vastgoed is in 2013 Zwembad-Oost opgeleverd en geopend. Als de nieuwbouw van het Montessori College klaar is, wordt het volledige parkeerterrein aangelegd. Ook is in 2013 de bouw gestart van het Mondial College in Lindenholt. De bouw van het voorzieningenhart Waterkwartier vordert gestaag. Opgeleverd in 2013 zijn de nieuwbouw van het Geldershof en de Prins Mauritsschool. De nieuwbouw van basisschool Brakkenstein en de Klokkenberg hebben we voorbereid, evenals een evaluatie van de overeenkomst Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting.

Van de strategische gronden hebben we in 2013 de locatie Noviokantoor verkocht. Dit is niet voldoende om de taakstelling voor 2013 te halen. Een aantal geplande verkopen is vertraagd en wordt nu in 2014 verwacht (Opus gebouw, Vossenlaan 44, breed terrein Wolfkuilseweg). We verwachten dat in 2014 het resultaat financieel neutraal is.

Financiën

Grondbeleid
€ 1.000,-
Begroting primitiefBegroting DynamischRekening 2013Verschil Bdyn - rek
Financiële lasten
Bedrijvigheidsprojecten9.3235.1292.4162.713
Dijkteruglegging32.33932.33937.876-5.537
Herstructureringsprojecten5.0297.3753.4833.892
Instrumenten Grondbeleid25.38611.93846.633-34.695
Koers West45.79369.64348.61221.031
Maatschappelijk Vastgoedprojecten15.8358.3419.271-930
Stadscentrum8.1705.0311.8653.166
Stedelijke Ontwikkelingsprojecten11.49918.91011.6177.293
Waalsprong41.83737.32638.354-1.028
Woningbouwprojecten4422.5127.404-4.892
Totaal Financiële lasten195.655198.543207.530-8.987
Financiële baten
Bedrijvigheidsprojecten-9.323-5.129-2.416-2.713
Dijkteruglegging-32.339-32.339-37.8765.537
Herstructureringsprojecten-5.029-7.375-3.483-3.892
Instrumenten Grondbeleid-24.207-8.486-38.53030.044
Koers West-44.793-68.643-47.612-21.031
Maatschappelijk Vastgoedprojecten-15.835-8.341-9.271930
Stadscentrum-8.170-5.031-1.865-3.166
Stedelijke Ontwikkelingsprojecten-11.499-18.910-11.617-7.293
Waalsprong-41.837-37.326-38.3541.028
Woningbouwprojecten-442-1.154-6.0464.892
Totaal Financiële baten-193.475-192.733-197.0694.336
Totaal2.1795.81010.462-4.651
Deze website maakt gebruik van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen.